Vi är experter på

Energi- och miljöoptimerade ventilationsåtgärder under pågående drift

För bästa möjliga inomhusklimat

VÅRA TJÄNSTER

ENERGIEFFEKTIVISERING

SERVICE

RENGÖRING

INJUSTERING

OVK-SERVICE

ENERGIEFFEKTIVISERING

SERVICE

RENGÖRING

INJUSTERING

OVK SERVICE

VENTILATION

Vi erbjuder OVK-åtgärder. Energi- och miljöoptimerade renoveringar under pågående drift för bästa möjliga inomhusklimat. Vi är en komplett ventilationspartner med fokus på energibesparing, samt underhåll och service av ventilation. Vi har verksamheter i Göteborg, Halmstad och Staffanstorp.

ENTREPRENAD

Entreprenadavdelningen fokuserar på energieffektivisering och energirenoveringar. Vi tar ansvar för hela processen vid såväl  ventilationsrenovering som ombyggnaden vid byte eller komplettering av ventilationssystem.

SERVICE & UNDERHÅLL

Vårt affärsområde service och underhåll har sedan en lång tid tillbaka varit specialiserat på tjänster inom rengöring, service, OVK-åtgärder, fläktbyten och injustering av ventilationssystem.

REFERENSER

Vi jobbar långsiktigt med både stora och små fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Vissa av våra stora kunder, som exempelvis Göteborgs stad, Poseidon och Bostadsbolaget, har vi jobbat med sedan starten 1997.

KATJAS GATA

När bostadsbolaget Poseidon skulle rusta upp sina lägenheter på Katjas gata på Hisingen, var ISAB Ventilation med från allra första början.

FREDRIKAS & AMANDAS GÅRD

På Fredrikas och Amandas gård installerade vi istället ett nytt frånluftsaggregat med inbyggd värmepump på uppdrag av bostadsbolaget Poseidon.

BRF MASTHUGGET

Tillsammans med Sveriges största bostadsrättsförening BRF Masthugget, har vi tagit fram en underhållsplan och utför kontinuerlig rengöring samt underhåll av befintliga fläktar.

Certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Inom ISAB Ventilation finns certifierade montörer, projektledare och ventilationsrengörare. Det finns också personal med riksbehörighet för OVK. Våra kundanpassade lösningar sker med minimal miljöpåverkan och påverkar de som bor i eller använder fastigheten så lite som möjligt. Vi vill att våra kunder skall se oss som en totalpartner inom ventilation.

ISAB Ventilation Väst har ledningssystem som uppfyller kraven för ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001. ISO 9001:2015 fokuserar på kvalitetsledning och ISO 14001:2015 fokuserar på miljöledning. ISO 45001 är en standard för ledningssystem som ska uppfylla krav för systematiskt arbetsmiljöarbete.